U bevindt zich hier: Home Over geloven Geloven

Geloven

Op zoek naar?

Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar een antwoord op levensvragen. Dat zijn vragen als: waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en waarom ben ik hier eigenlijk op deze aarde? De bijbel wil daar graag een antwoord op geven. Geloven in God als de Schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus, de verlosser is de kernboodschap daarvan.
 

Geloven

Maar wat is dat nou eigenlijk geloven? Als je iets gelooft, dan weet je het zeker, of juist niet?

Als je van iets zegt: ik geloof dat het waar is, dan bedoel je meestal dat je het niet zeker weet. Je vermoedt dat het waar is. Of je neemt aan dat het waar is, maar op grond waarvan? Hoe zeker is het geloof en hoe zeker is een gelovige? Als iemand beweert dat iets waar is, en je zegt: ik geloof je, dan bedoel je dat je die persoon betrouwbaar vindt en dat je op grond van zijn betrouwbaarheid aanneemt dat het waar is. Hoe betrouwbaarder de persoon, hoe zekerder je kunt zijn. Geloven in God gaat daarom niet over de betrouwbaarheid van een mens of van een menselijke bewering, maar gaat over de betrouwbaarheid van God.

Geloven is dus: er (door Gods Geest) van overtuigd zijn dat God via de bijbel tot ons spreekt en belijden dat Hij betrouwbaar is. Die betrouwbaarheid spreekt dan vanzelf: wie overtuigd is dat God Zelf in de bijbel spreekt, zal tegenover God niet durven betwijfelen of Hij wel betrouwbaar is. Dat zou aantasting van Zijn Goddelijk gezag zijn. Daarom wordt het geloof omschreven als: zeker weten (God zelf heeft je overtuigd) en vast vertrouwen (vertrouwen op die betrouwbare God) - vergelijk Hebreeën 11:1 en Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 21.

Toch zijn gelovigen niet altijd zo zeker van hun zaak. Dat komt doordat alle mensen, sinds de zondeval, egoïstisch zijn en zich voor God afsluiten. Onze gebreken veroorzaken dus onze twijfel, maar naarmate je echt gelooft, ben je vast overtuigd en weet je het zeker.

Geloven is dus niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeente gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.
 

Meer informatie

Wil je meer horen over de bijbel en over geloven dan ben je van harte welkom in de wekelijkse kerkdiensten ’s zondags in ons kerkgebouw de Immanuelkerk. Tot ziens!