U bevindt zich hier: Home Organisatie Commissies Oostenrijkcommissie

Oostenrijkcommissie

Ook wij willen ons even voorstellen. Wij zijn de Oostenrijk commissie, ons team bestaat uit:

Voorzitter: Cor Boes
Lid: Ge Hordijk
1e Secretaresse Anneke van der Knaap
2e Secretaresse Tineke Klapwijk
Penningmeester Gijs Maaswinkel

Wat doen wij:
Onze kerkelijke gemeente onderhoudt banden met een kleine Evangelisch Reformierte gemeente in Oostenrijk: Rankweil in Vorarlberg.

Onze taak is materiële steun te verlenen waar nodig is en in de eigen gemeente bekendheid te geven aan het wel en wee van die gemeente en hen te gedenken in onze gebeden. Verder brengen wij één keer per jaar een werkbezoek aan Rankweil, waar Ds. Reinhard Mayer de voorganger is.

Voor degenen die in de zomer of ’s winters naar Voralberg (Oostenrijk) met vakantie gaan, is het een mooie gelegenheid om zondags de eredienst in Rankweil te bezoeken.
Aanvang: 10.00 uur. 

Het adres is:

Evangelisch Reformierte Kirche WB
Feldkreuzweg 13    
A-6830 Rankweil Voralberg
Oostenrijk
www.reformiert.at

Werken in Rankweil

Elke zondag komt de gemeente ’s morgens bijeen om het Woord van God te horen.

Doorgaans gaat dominee Reinhard Mayer zelf voor, maar ook gastpredikanten o.a. uit Nederland gaan voor in de kerkdiensten. Op zondagavond is er een gebedsbijeenkomst bij de familie Mayer aan huis.

Na de dienst is er altijd gezamenlijk koffiedrinken en na de viering van het Heilig Avondmaal is er ook een gezamenlijke lunch. Deze momenten zijn belangrijk, want de kerkleden wonen nogal ver van elkaar.

Naast de pastorale zorg door middel van bezoeken en gesprekken organiseert ds Mayer Bijbelcursussen. Tevens is hij adviseur van een christelijke school . Op deze wijze probeert ds Mayer zijn netwerk te vergroten en contacten te leggen. Ook het internet vervult hierbij een belangrijke funktie. Veel kerkleden hebben zo de kleine gemeente van Rankweil weten te vinden.

Ook voor het kleine kerkverband van de ERKWB ( Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses ) verricht Reinhard Mayer relatief veel werk.

In de uitvoerende diakonale sfeer vervullen diverse zusters uit de gemeente een belangrijke rol.
Het zogenaamde “Vrouwenontbijt “ is een niet kerkgebonden fenomeen waarbij zusters uit de gemeente een belangrijke rol spelen. Via de Bijbelstudie die daar gehouden wordt, heeft al menig contact geleid tot toetreding tot de kerk.

Verbinding…..

Zoals eerder gezegd, hebben we als gereformeerde kerk in Krimpen al jaren contact met Rankweil. Een contact dat is uitgegroeid tot een band en tot een zusterkerkrelatie. Ook op de generale Synode van de GKv is deze relatie erkend.

Jaarlijks komt ds Mayer een keer naar Krimpen en gaat dan voor in een kerkdienst en jaarlijks gaat de zogenoemde Oostenrijkcommissie ( OC) naar Rankweil om ook op die manier de bestaande hartelijke band te versterken.

In de zomer en soms ook in de winter bezoeken veel vakantiegangers uit Nederland de kerkdiensten. En velen vertelden over de hartelijke en gastvrije sfeer die zij daar ondervonden. De gemeente in Rankweil waardeert die bezoeken zeer!

Steun….

De kleine gemeente van Rankweil kan financieel niet zelfstandig bestaan evenmin als de andere gemeenten van het kleine kerkverband ERKWB.

Steun ontvangt Rankweil van twee zijden. De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ( SSRO) betaalt een deel van de salarissen van de ERKWB predikanten.

De gemeente van Krimpen geeft financiële steun voor secundaire zaken, zoals een bijdrage in de huur van de kerkzaal en mogelijk andere materiële zaken.

De gemeente zelf draagt naar vermogen bij, maar kan nog niet de helft van de begroting opbrengen.

Daarom vragen wij vrijmoedig om uw steun, omdat het missionaire werk in Oostenrijk dat waard is.

U kunt uw steun op twee manieren geven:

Via ons, de Oostenrijkcommissie en/of via de SSRO:
Penningmeester OC: NL 88 INGB 0008 2074 49
SSRO : NL 34 RABO 0312 8935 07

De inkomsten bij hen lopen terug en daarmee lopen ook de salarissen van de predikanten gevaar. Voor ds Mayer heeft dat reeds geleid tot een substantiële salarisvermindering. Indien nodig zal dan ook via de steun uit Krimpen in dat opzicht ondersteuning gegeven worden.

De verhalen uit Rankweil over broeders en zusters die tot geloof kwamen, die weer richting vonden voor hun leven en die zich enthousiaste volgelingen tonen van onze Heer Jezus Christus – dat alles motiveert ons om u te vragen hen te ondersteunen.

SSRO

De SSRO (Steun Stichting Reformatie Oostenrijk) biedt structurele hulp gericht op verschillende gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland. Via de Oostenrijkcommissie biedt onze gemeente steun aan Rankweil in zaken waarin de SSRO niet kan voorzien.

U heeft als lid van onze gemeente een boekje met informatie over onze zustergemeente te Rankweil in de welkomstmap ontvangen, alsmede een formulier, waarmee u zich kunt opgeven als u eventueel donateur wilt worden.

Met vriendelijke groet,


Anneke van der Knaap
Secretaresse