Zondag 7 oktober

10:00 Ds. J.B. de Rijke
Bijbelklas groep 3 en 4
16:30

Ds. J.M. Oldenhuis

Collecte:

Diaconie, noden in eigen gemeente