Zondag 12 november

 10:00 Ds. J.B. de Rijke 
 16:30 Ds. D.J. van Diggele
Bijbelklas groep 5 en 6
Collecte: Hulp aan Congo