Zondag 5 november

 10:00

Ds. H. Drost 
Bijbelklas groep 1 en 2

 16:30  Ds. J.B. de Rijke (opbouwdienst)
Bijbelklas groep 3 en 4
Collecte: Diaconie