U bevindt zich hier: Home Nieuws Voor iedereen Het laatste nieuws BIJBELSTUDIE EN FILM ‘TERUG NAAR JERUZALEM’

BIJBELSTUDIE EN FILM ‘TERUG NAAR JERUZALEM’

In de ogen van God neemt het Joodse volk nog steeds een bijzondere plaats in. Maar waarom? En wat betekent dat voor ons?

Jezus werd geboren in een stad in Israël. Na zijn doop, in Israël, werkte Hij voornamelijk in dit bijzondere land. Hij stierf en Hij nam het leven weer. In Israël. De eerste gelovigen bestonden uit Joden. Kortom, als je je verdiept in het land van de Bijbel en vooral kennis maakt met haar inwoners, de bloedeigen familie van Jezus, zult u God (nog) beter leren kennen.

Kijk-en –praat materiaal
Daarom heeft Yachad een prachtige film over Israël en haar inwoners laten maken door Aad en Dirk Kamsteeg, ‘Terug naar Jeruzalem’. Daarbij hoort een kijk-en-praatwijzer en een boekje dat behandeld kan worden tijdens Bijbelstudie, vereniging en/of catechisatie. Hierin staan onder andere verhalen over Joden die in Jezus geloven en hoe ze dit invulling geven in het dagelijks leven. Wist u bijvoorbeeld dat er op dit moment ongeveer tienduizend Joden in Israël Jezus hebben aangenomen als Messias?

Yachad
Yachad is Hebreeuws voor ‘samen’ en vertolkt het gevoel dat Joden en Christenen samen opgenomen zijn in Gods heilsplan voor de wereld. Yachad geeft daarom ondersteuning aan Joodse broeders en zusters voor evangelieverkondiging onder Joden. Tegelijk betrekt Yachad de eigen Gereformeerd vrijgemaakte achterban daarbij en probeert hen bewust te maken van de relatie met het Joodse volk.

Broers en zussen
Met de film ‘Terug naar Jeruzalem’ probeert Yachad dat laatste te doen. Dat u kennis maakt met uw oudste broers en zussen in Israël. De titel van de film roept u op om het evangelie terug te brengen naar het land van herkomst. Vanuit Sion is er zegen voor de wereld, laat de wereld iets terug geven, maak Israël jaloers op ons. Dat is de Bijbelse opdracht aan de gelovigen uit de heidenen. Laat hen kennis maken met hun eigen Messias! Wie is dat eigenlijk?

Voor meer informatie en ondersteundende materialen kunt u terecht op: www.yachad.nl
Trailer: https://vimeo.com/202969957
Film: https://vimeo.com/202969927