U bevindt zich hier: Home Nieuws Voor iedereen Het laatste nieuws Bij de Rankweilcollecte van 4 december 2016

Bij de Rankweilcollecte van 4 december 2016

Een verhaal…

Daar stonden we dan, die zondagmorgen de 6e november.

In een behoorlijk grote kring stonden we voorin de kerkzaal en keken hoe ds. Reinhard Mayer het brood brak en de wijn schonk . Vooraf had hij uitleg gegeven over het Heilig Avondmaal en had hij de bekende woorden van de Heere Jezus herhaald : Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven is .

En nu stonden we daar en gaven de schaal met brood aan elkaar door met de woorden : Christi Leib für dich gegeben . En even later , bij het doorgeven van de beker : Christi Blut für dich vergossen.

Gewoon en toch indrukwekkend. En na de eerste kring volgde een tweede, evengrote kring ! Gewoon en toch indrukwekkend ! Die kleine, kwetsbare zustergemeente in Vorarlberg is langzaam uitgegroeid naar een gemeente waar tweemaal een kring van gelovigen de dood van hun Heer stond te verkondigen: Christi Leib …… und Blut …..

In de zusterkerk in Wenen, zo vertelde ds. Mayer , zijn veel mensen, alle christenen. Bij ons bestaat de groei vooral uit mensen die zich bekeerd hebben, mensen die niet geloofden, maar wel zochten . Mensen die hier vonden en niet meer weg gingen. Loof de Geest ! Daar waren wij zaterdagmiddag getuige van toen wij met de Kerkenraad het jaarlijkse overleg hadden in de royale pantry bij de kerkzaal. Een man kwam binnen en ds. Mayer onderbrak zijn verhaal, stond met een man die zomaar binnenkwam, te praten. Geduldig hebben we gewacht en toen de man vertrok en ds. Reinhard Mayer weer kwam zitten zei hij : Een zoeker. Morgen komt hij in de kerk. En.. hij was er !

Wat fijn dat de gemeente kan samenkomen in een heel prettige, lichte ruimte met faciliteiten zoals een beamer en met een heel ruime pantry om te vergaderen en koffie te drinken. En na de kerkdienst werd die ruimte intensief benut. Het viel ons als commissie op hoe geanimeerd de onderlinge gesprekken liepen en hoe gemakkelijk ook wij met hen in gesprek raakten. En hoe open ze spraken over hun geloof !

Die avond was er een evangelisatiebijeenkomst die ze genoemd hadden Soul-en fingerfood, met als ondertitel “ het beste voor lichaam en ziel.” Zeventig mensen kwamen er op af, onder wie heel veel vreemden, zoals kerkgangers ons vertelden. Er was muziek van het accordeon-echtpaar, er waren kleine hapjes die er zo aantrekkelijk uit zagen dat we nauwelijks konden geloven dat ze allemaal door gemeenteleden zelf gemaakt waren. En er was de inleiding van ds. Mayer . Na afloop zei een bezoekster : hier kwam ik nou voor ! En ook daarna , na afloop weer geanimeerde en intensieve gesprekken.

Daar hebben we als commissie in ons verblijf over nagepraat. Over de positieve sfeer die we geproefd hadden, over de toegenomen financiële bijdragen uit hun gemeente, over de trouw waarmee ds. Reinhard Mayer onophoudelijk het Woord van God brengt, over het omzien naar elkaar. Natuurlijk, ook een gemeente met ziekten en zorgen , met hoogte-en dieptepunten . Met gewone, maar enthousiaste mensen die gelovig de weg proberen te gaan van hun Heer. En daarin voelen wij ons een met hen.

Wij ondersteunen hen financieel vooral m.b.t. de hoge huur van hun kerkzaal, met € 2500,-. Geliefde broeders en zusters – mag het a.s. zondag in de collecte voor Rankweil ‘een onsje meer’ zijn ? De zustergemeente in Rankweil, die u via ons laat groeten, zal u er zeer dankbaar voor zijn.

U kunt uw gift ook overmaken naar rek.nr: NL 88 INGB 0008207449 t.n.v de Oostenrijkcommissie.
Als u liever uw gift overmaakt via de diaconie kan dat op rek.nr: NL 74 RABO 01253855 t.n.v. Geref. Kerk Vrijgemaakt.

De blij gestemde Oostenrijkcommissie

 

De Oostenrijkcommissie in vergadering met ds. Mayer

 

Foto 1: De Oostenrijkcommissie in vergadering met ds. Mayer

Foto 2: Na de ochtenddienst

Foto 3: Soul-en fingerfood

Foto 4: De commissieleden met ds. Mayer in Rankweil