U bevindt zich hier: Home Diaconaat Dienstbetoon in de gemeente

Dienstbetoon in de gemeente

In het koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, om te heersen, maar staat de onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken, de minderbedeelden, hebben in het koninkrijk de beste plaats. Zij zijn het, die de ander het meest nodig hebben. Gods rijk wordt niet gebouwd door macht, maar door liefde. Dienen is een erezaak. Het is een weg van navolging. Een daad die voortkomt uit dankbaarheid, uit het navolgen van Jezus. Dienstbetoon is een opdracht voor de gemeente "omzien naar mensen in de knel". We hebben in het diaconaat de bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar dat nodig is.