U bevindt zich hier: Home Diaconaat

Rekeningnummers diaconie

De diaconie heeft het volgende rekeningnummer:

Nummer Ten name van
NL74 RABO 0125 3855 79 Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Krimpen aan den IJssel

Dienstbetoon in de gemeente

In het koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, om te heersen, maar staat de onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken, de minderbedeelden, hebben in het koninkrijk de beste plaats. Zij zijn het, die de ander het meest nodig hebben. Gods rijk wordt niet gebouwd door macht, maar door liefde. Dienen is een erezaak. Het is een weg van navolging. Een daad die voortkomt uit dankbaarheid, uit het navolgen van Jezus. Dienstbetoon is een opdracht voor de gemeente "omzien naar mensen in de knel". We hebben in het diaconaat de bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar dat nodig is.

Zichtbaar in je samenleving

Als kerk maken wij onderdeel uit van de samenleving. Een samenleving die door individualisme en een terug trekkende overheid er mede zorg voor draagt dat mensen meer en meer op zichzelf terug geworpen worden. Wij willen er zijn voor onze medemens op basis van respect. Veel van onze kerkleden zijn actief als vrijwilliger in allerlei maatschappelijke instellingen en organisaties.

Lees meer...

Hulp in Krimpen aan den IJssel

Onze gemeente Krimpen aan den IJssel is goed voor haar burgers. In veel situaties zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Ondersteuning in de breedste zin van het woord. Om te weten of je met jouw vraag of probleem geholpen kunt worden neem dan contact op met het meldpunt (0180) 517 590. Kijk ook op www.meldpunt-ck.nl.

Lees meer...

Diaconale doelen

Als Immanuelkerk maken wij uit het brede spectrum van hulporganisaties een keus voor een diaconaalproject. Dit project heeft over het algemeen minimaal een looptijd van een jaar. De doelen worden geselecteerd op basis van verschillende criteria.

Lees meer...